Nieznaczny wzrost produkcji grzybów (według wstępnych szacunków o 2% r/r, prawdopodobnie do poziomu ok. 260 tys. t) nie był w stanie zrekompensować producentom spadku ich cen. Jak podaje Fruit and Vegetable Markets, średnia cena pieczarek świeżych w 2009 roku obniżyła się o 15%, natomiast do przetwórstwa o 5-10% w stosunku do 2008 roku.

Spadek cen był konsekwencją szeregu czynników. Według Landbouw Economisch Instituut (LEI) wśród nich można wymienić mniejszy popyt zarówno na pieczarki świeże, jak i kierowane do przetwórstwa, jak również zaostrzającą się rywalizację na głównych rynkach zbytu. W ciągu pierwszych 9 miesięcy ub.r. sprzedaż zagraniczna świeżych pieczarek z Holandii obniżyła się o 6% w stosunku do analogicznego okresu w 2008 roku.

Osłabienie się euro wobec funta szterlinga zadecydowało o 10% spadku eksportu do Wielkiej Brytanii, niemniej rynek brytyjski wciąż pozostawał największym odbiorcą grzybów z Holandii. O 7% obniżył się eksport pieczarek do Niemiec, przede wszystkim ze względu na konkurencję ze strony tańszych grzybów z Polski. W przypadku Francji jednak, odnotowano 14% wzrost zakupów.

LEI podaje, że koszty produkcji pieczarek w Holandii w 2009 roku kształtowały się raczej na stabilnym poziomie w relacji rocznej. Poprawa dostępności kompostu, jak również wydłużenie cykli produkcyjnych skutkowały niewielką obniżką średnich cen kompostu. Koszty pracy wzrosły przeciętnie o 2% r/r, niemniej wielu producentów zatrudniało imigrantów, którzy pracowali za minimalne stawki. Choć ceny energii nie były tak wysokie jak w 2008 roku, producenci grzybów - zaopatrujący się w nią na podstawie długoterminowych umów - niekoniecznie na tym skorzystali. Wielu z nich zgłaszało dodatkowe zapotrzebowanie na energię w okresie letnim. Szacuje się, że ostatecznie wydatki branży na energię wzrosły o 5% w relacji rocznej.

Wyższa dynamika spadku cen pieczarek od tempa wzrostu ich produkcji przy stabilnym poziomie kosztów oznaczały niższą jej opłacalność. Według cytowanego źródła, w 2009 roku odnotowano jej 7-procentowy spadek.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl