Dlatego też została przygotowana specjalna lista produktów, na której znalazły się przede wszystkim mięso, zboża i owoce, co do których trzeba będzie podać średni stan zapasów w poprzednich latach i udokumentować rodzaj prowadzonej działalności handlowej. Na tej podstawie zostanie wyliczony „normalny" poziom, a ilości go przekraczające zostaną obłożone opłatą. Na liście nie znalazły się produktu cukrownicze i cukiernicze. Uwzględniono na niej jednak skażony alkohol o mocy powyżej 80% (CN 2207) i nieskażony o mocy mniejszej niż 80% (CN 2208 90 91 i 2208 90 99). Przepis ten może mieć na celu ograniczenie naduŜyć w obrocie bioetanolem.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl