Nieoficjalnie mówi się, że wiele unijnych krajów było przeciwne tego typu działaniom KE. W październiku 2017 roku zostanie zniesione kwotowanie produkcji cukru i izoglukozy w UE, co w opinii większość uczestników rynku i analityków doprowadzi do spadku cen cukru.

Obecnie w UE ceny poszły lekko w górę i najprawdopodobniej jest to ostatni czas, by dobrze zarobić na cukrze. Dlatego też wprowadzenie mechanizmów poprawiających zaopatrzenie unijnego rynku w cukier
budziło sprzeciw.

Na początku roku spekulowano, że KE może zezwolić na import i przekwalifikowanie (wprowadzenie na unijny rynek pozakwotowego cukru) w sumie nawet 1,5 mln ton, ale szybko zrewidowano to w dół do 300-400 tys. ton. Na początku maja pojawiły się informacje, że KE zdecyduje się tylko na dodatkowy import 300-400 tys. ton cukru w dwóch równych transzach.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl