Z kolei rozporządzenie wykonawcze K(UE) nr 329/2013 ustaliło termin powiadania Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie o wysokości przeniesienia w sezonie 2012/13 do 1 września 2013 roku. Terminy zostały wydłużone w celu lepszego zarządzania nadwyżkami, co jest związane między innymi z wprowadzaniem na rynek unijny pozakwotowej produkcji przez KE.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl