Mimo tego związkowcy oczekują, że zbiory mogą być zbliżone do ubiegłorocznych (33,5 mln ton przy średnim plonowaniu 86 t/ha).
Opóźnienia wystąpiły również we Włoszech, które tamtejszy związek plantatorów oszacował na 20-25 dni. Powodem były bardzo obfite opady deszczu w północnej części kraju, które uniemożliwiły zasiewy i ograniczyły areał buraków cukrowych do 45 tys. ha wobec oczekiwanych 60 tys. ha.
Pogoda niekorzystnie wpłynęła także na zasiewy w Hiszpanii, gdzie z tego powodu oczekuje się redukcji powierzchni upraw o 15-20%.

Dobrze wyglądają natomiast uprawy w Niemczech i Wielkiej Brytanii, choć i tam oczekiwane są spadki areału. Wynikają one jednak głównie z nadprodukcji w ubiegłym roku, a nie obecnych warunków pogodowych.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl