Państwo członkowskie może wypłacić 100% pomocy w jednej racie. Jeśli kraj UE zdecyduje się na taki krok, to wypłata ma nastąpić w czerwcu 2010 roku. Państwo członkowskie musi do 31 marca br. poinformować KE, czy zamierza skorzystać z tego mechanizmu.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl