Mniejsze zbiory to efekt unijnej reformy rynku cukru, która zmusiła producentów do sprzedaży części praw do produkcji cukru i tym samym ograniczyła bazę surowcową.

W 2009 roku większy był areał, który wzrósł ze 187,5 do 199,9 tys. ha. Plony buraków cukrowych były na zbliżonym poziomie (średnio 46,9 t/ha, czyli o 0,4 t/ha więcej).

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl