W pierwszym kwartale 2016 roku eksport cukru z Polski wyniósł 78,4 tys. ton, a jego wartość 36,6 mln €. Oznacza to spadek r/r o odpowiednio 31,8 i 24,7 proc.. Średnia wartość eksportu wzrosła o 10,5 proc. do 467 €/t, czyli do około 2,04 zł/kg. Głównym odbiorcą polskiego cukru w omawianym okresie były kraje unijne, gdzie trafiło 74 proc. wywozu. Do UE cukier sprzedawano średnio po 501 €/t (+10,7 proc. r/r), czyli po ~2,1 zł/kg. Do krajów trzecich cukier trafiał średnio po 373 €/t (-0,5 proc. r/r), czyli po ~1,56 zł/kg. Głównymi odbiorcami wśród krajów unijnych były Niemcy, Litwa i Łotwa oraz Włochy, a z krajów pozaunijnych Izrael, Kazachstan, Egipt i Gruzja.

W pierwszym kwartale 2016 roku import cukru do Polski wzrósł bardzo dynamicznie i był aż o 3,9 razu większy w relacji rocznej, wynosząc 51,7 tys. ton, a jego wartość była ponad trzykrotnie wyższa, wzrastając do 22,6 mln €. Cukier sprowadzano po średnio 437 €/t (-15,7 proc. r/r, bez rozróżnienia na cukier biały i surowy), czyli po około 1,83 zł/kg. Głównymi dostawcami cukru do Polski były kraje trzecie, skąd zakupiono 56 proc. sprowadzonego cukru. Pozostałą część sprowadzono z UE. Z krajów trzecich cukier importowano po średnio 407 €/t (-30,8 proc. r/r), czyli po około 1,71 zł/kg, a od unijnych partnerów po 476 €/t (-6,5 proc. r/r, ~2 zł/kg). Najwięcej cukru sprowadzono z Niemiec, Szwecji i Czech oraz Danii, a spoza UE z Zimbabwe, Ukrainy i Mauritiusa. W ramach UE handel jest bezcłowy. Wspomniane kraje trzecie korzystają z bezcłowego dostępu do unijnego rynku cukru (Ukraina ma kontyngent ilościowy). W pierwszym kwartale sprowadzono 42 proc. wolumenu, jaki zakupiono w całym 2015 roku.

W pierwszym kwartale 2016 roku saldo obrotów w handlu zagranicznym cukrem bardzo dynamicznie spadło o 66,4 proc. do 14 mln € i o 73,7 proc. do 26,7 tys. ton. Niższe saldo to przede wszystkim skutek spadającego eksportu i rosnącego importu.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl