Wg organizacji, mimo że w sezonie 2009/10 produkcja cukru wzrośnie o 3,1%, to i tak Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych będzie mniejsza o 6,8% od wyniku z sezonu 2007/08, który charakteryzował się dużą nadprodukcją.

W przypadku konsumpcji obserwowany jest sukcesywny wzrost. ISO zaznacza jednak, że na skutek wysokich cen i globalnego kryzysu zmniejszy się tempo wzrostu spożycia cukru, które w sezonie 20091/0 oszacowano na 1,5% wobec średniej z ostatniej dekady w wysokości 2,66%.

ISO podkreśla także, że obecnie procentowy stosunek zapasów do konsumpcji wynosi zaledwie 32% i jest najniższy od 20 lat, co będzie mieć prowzrostowy wpływ na ceny cukru. W sezonie 2010/11 organizacja nie wyklucza niewielkiej nadwyżki produkcyjnej rzędu 1 mln ton.

W 2010 roku jeszcze tylko firma Czarnikow podała swój szacunek deficytu (wyższy niż ISO). Zaprezentowane w ubiegłym roku prognozy innych firm i organizacji zajmujących się cukrem także zakładają deficyt w sezonie 2009/10, ale na mniejszym poziomie.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl