Na ogół nie zanotowano wiosennych przymrozków, które mogłyby negatywnie wpłynąć na kondycję roślin. Również mimo mniejszej ilości pszczół, warunki do zapylania kwiatów były wyjątkowo korzystne, dlatego, wbrew wcześniejszym obawom, zawiązywanie owoców było na ogół dobre. Z wyjątkiem śliw, obfite kwitnienie można było obserwować w przypadku czereśni, wiśni oraz grusz. Kwitnienie jabłoni było natomiast uzależnione od ich odmiany.

Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych (prof. E. Makosz) wskazuje, że przymrozków w czasie kwitnienia nie zaobserwowano również w innych krajach zachodniej i środkowej Europy. Jest to czynnikiem pozytywnym w kontekście tegorocznych zbiorów jabłek w tych regionach, jednak według TRSK, na podstawie tych informacji nie można prognozować ich wysokości.

Warunki atmosferyczne wiosną sprzyjały wschodom warzyw gruntowych, mimo również notowanych opóźnień w siewach na terenie całego kraju. Optymalne warunki wilgotnościowo-termiczne dla kiełkowania i wschodów pozwoliły w znacznym stopniu przyspieszyć wegetację. Tylko lokalnie stwierdzono problemy z dostateczną wilgotnością gleby, a także zaobserwowano zjawiska ekstremalne, takie jak silne ulewy czy też gradobicia. Mimo jednak dobrej wegetacji na wczesnym etapie sezonu, GUS ocenia, że zbiory warzyw gruntowych w tym roku będą z pewnością opóźnione. Z pewnym prawdopodobieństwem zbiór warzyw wczesnych może pokryć się w czasie ze zbiorem warzyw średnio-wczesnych.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl