- Certyfikacje, które prowadzimy np. GLOBALGAP nie były warunkiem współpracy handlowej z Rosją. Kraj ten miał swoje wymagania odmienne od wymagań funkcjonujących w innych państwach - mówi w rozmowie z serwisem portalspożywczy.pl Małgorzata Kręcka, Kierownik Sekcji Certyfikacji Systemów Zarządzania w Przemyśle Spożywczym TÜV Rheinland Polska.

- W związku z tym zainteresowanie certyfikacją nie powinno być mniejsze. Jednakże wzrost liczby certyfikacji może się zmniejszać z powodu trudniejszej sytuacji finansowej producentów. Z drugiej strony producenci będą zmuszeni poszukiwać innych rynków zbytu, a tu z kolei certyfikacja może być warunkiem podjęcia współpracy handlowej. Niektóre kraje wschodnie, szczególnie te tworzące Unię Celną z Rosją, mają ostrzejsze wymagania dotyczące dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów niż kraje UE - dodaje.

Kluczowa jakość surowca
Warto tutaj przybliżyć kwestie samych norm i standardów podlegających certyfikacji. Wiele się mówi o systemach zarządzana mających na celu zapewnienie wysokiej jakości i bezpieczeństwa żywności. Wdrażane są coraz to bardziej zaawansowane standardy, wymagane są różne rodzaje certyfikacji.

A jednak cokolwiek by nie uczynić w kolejnych etapach produkcji, jakość surowca jest kluczowa. Od niego bowiem uzależniony jest dalszy sukces przetworzonej żywności. W jaki sposób zatem uzyskać większą pewność, że dostarczone surowce roślinne są bezpieczne? W jaki sposób uzyskać pewność, że dostarczane świeże owoce, warzywa i grzyby przeznaczone do bezpośredniego spożycia nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi?

- Jednym ze sposobów, który może być pomocny w osiągnięciu postawionego celu, jest wdrożenie systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. TÜV Rheinland Polska w zakresie swojej działalności oferuje certyfikację wg standardów funkcjonujących w obszarze pierwotnej produkcji rolnej. Takim standardem jest na przykład GLOBALG.A.P., który m.in. określa wymagania w uprawie owoców, warzyw i grzybów - tłumaczy Małgorzata Kręcka.

Celem standardu jest zapewnienie uzyskania bezpiecznego produktu o jakości na poziomie akceptowalnym/określonym przez odbiorcę przy zachowaniu bezpiecznych warunków pracy i ochrony środowiska. Kluczowe dla bezpieczeństwa i jakości jest prawidłowa ocena zagrożeń występujących na etapie produkcji pierwotnej jest, gdyż kontrole prowadzone na dalszych etapach produkcji nie są w stanie wyeliminować wielu pierwotnych zanieczyszczeń.

Chemiczne środki ochrony roślin
Zagadnieniem wyjątkowo szczegółowo rozpatrywanym na etapie produkcji pierwotnej jest stosowanie chemicznych środków ochrony roślin i ich pozostałości w produktach. Jest to niezwykle ważny etap w produkcji roślinnej, zarówno mającej na celu wytworzenie świeżych owoców, warzyw i grzybów, przeznaczonych do bezpośredniego spożycia, jak i do dalszego przetwórstwa. - W przypadku jakiegokolwiek błędu na tym etapie skutkującego niebezpiecznymi pozostałościami w produkcie, żaden kolejny etap produkcji w zasadzie nie jest w stanie wyeliminować powstałego zagrożenia - przestrzega Małgorzata Kręcka.

Dlatego tak ważne jest stosowanie wyłącznie środków ochrony roślin dozwolonych w danej uprawie, aplikowanie dawek zgodnie z instrukcją na etykiecie, jak i przestrzeganie okresów karencji między wykonanym zabiegiem, a zbiorem. Oczywiście, nie bez znaczenia pozostaje prawidłowość przeprowadzonego zabiegu, umiejętności operatora oraz sprawność i kalibracja stosowanego sprzętu. Każdy detal ma tu wpływ na ostateczny efekt operacji. Bardzo złą praktyką bywa niestety stosowanie środków ochrony roślin zakupionych poza granicami własnego kraju - brak instrukcji stosowania w ojczystym języku na pewno nie gwarantuje właściwego użycia produktu, a też można mieć duże wątpliwości co do zastosowania oprysku zgodnie z jego zamierzonym przeznaczeniem.

- Pozostając w temacie zanieczyszczeń chemicznych żywności, również ważne jest stosowanie odpowiednich środków do mycia i dezynfekcji. Należy zwrócić uwagę, aby produkty stosowane do mycia powierzchni mających kontakt z żywnością, były dopuszczone do zastosowania w przemyśle spożywczym - dodaje Małgorzata Kręcka.

Jakość wody
Ważnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo produktów roślinnych jest także jakość wody. Chodzi tu zarówno o wodę stosowaną do podlewania, do mycia świeżych produktów po zbiorze, jak i używaną do przygotowania roztworu oprysku. W tych przypadkach czystość wody ma kluczowe znaczenie.

- Ważne jest, aby stosowana woda nie wnosiła ze sobą dodatkowych zagrożeń. Dlatego do mycia najlepiej jest stosować wodę pitną, szczególnie do płukania końcowego produktu. Pod szczególnym nadzorem należy mieć jakość wody, która krąży w obiegu - przekonuje ekspert TÜV Rheinland. Należy ją odpowiednio często poddawać dezynfekcji lub wymieniać, aby nie stała się źródłem zakażenia produktów. Trzeba mieć także pewność, że stosowana woda np. do przygotowania roztworów środków ochrony roślin nie jest skażona fekaliami. Na każdym etapie należy dążyć do wyeliminowania ryzyka zakażenia mikrobiologicznego surowców roślinnych - dodaje.

Higiena produkcji
Bezwzględnie najważniejszym zagadnieniem, podobnie jak w większości etapów związanych z produkcją żywności, jest higiena produkcji. Dobre praktyki produkcyjne i higieniczne są podstawą wszelkich systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Przestrzeganie zasad higieny osobistej, sprawdzanie zdrowia pracowników mających kontakt z produkowaną żywnością, higiena narzędzi i urządzeń do zbioru, czystość opakowań - to baza na której powinna opierać się cała idea zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego owoców, warzyw i grzybów.

Kilka podstawowych działań w znaczny sposób eliminuje możliwość zakażenia produktów patogennymi mikroorganizmami. - Po pierwsze jest to mycie rąk przez pracowników: przed przystąpieniem do pracy, po skorzystaniu z toalety, po zakończeniu przerwy w pracy, i w każdym innym przypadku, gdy ich ręce mogą być źródłem zanieczyszczenia. Kolejną sprawą jest zapewnienie toalet w pobliżu miejsca zbioru i urządzeń do mycia rąk - przekonuje Małgorzata Kręcka.

Magazynowanie i transport
Na koniec należy wspomnieć o prawidłowych warunkach magazynowania i transportu owoców, warzyw i grzybów. Oczywiście podstawa to zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych pomieszczeń i pojazdów, a także parametrów temperatury.

- Jakość i bezpieczeństwo owoców, warzyw i grzybów możliwe są do uzyskaniu po przeprowadzeniu analizy zagrożeń i oceny ryzyka na każdym etapie produkcyjnym, zaplanowaniu działań eliminujących lub ograniczających stwierdzone ryzyko, a następnie poprzez kategoryczne respektowanie ustalonych zasad, procedur i instrukcji - podsumowuje ekspert TÜV Rheinland.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl