Dane Eurostatu wskazują, że w największym stopniu przyczynił się do tego rekordowy, biorąc pod uwagę okres ostatnich 5 lat, eksport jabłek do Rosji. Ukształtował się on na poziomie 197 tys. t (77% łącznego wolumenu wywozu), i był o 36% wyższy niż przed rokiem. Zwiększyła się również wielkość wywozu jabłek do Kazachstanu - wzrost w relacji r/r aż o 53% (do 12 tys. t). Niemniej drugim pod względem wielkości odbiorcą jabłek z Polski była Białoruś importując w lutym i styczniu z Polski 33,4 tys. ton tych owoców - spadek o ok. 12%. Znacznie zmniejszyło się natomiast znaczenie Ukrainy w strukturze sprzedaży na rynki trzecie, która zgodnie z prezentowanymi danymi zakupiła z Polski niespełna 7 tys. ton jabłek, czyli o blisko 79% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wyhamowanie w handlu jabłkami z Ukrainą można było obserwować od połowy minionego roku - w drugiej połowie 2012 r był on bowiem 6-krotnie niższy w stosunku do tego samego okresu rok wcześniej.

W pierwszych dwóch miesiącach 2013 roku, dzięki zwiększeniu wielkości sprzedaży jabłek, wzrosła także wartość eksportu do krajów spoza Unii wynosząc 85,7 mln euro - w stosunku do 76,0 mln euro w roku poprzednim (+ 12,7%). Ceny jabłek średnio w eksporcie były zaledwie o 1,1% niższe niż w roku poprzednim i ukształtowały się na poziomie 0,33 euro/kg.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl