Czy i jak zerowy VAT na owoce i warzywa może wpłynąć na dynamikę cen tych produktów?

- Dla konsumentów obniżka VAT będzie najsilniej odczuwalna poprzez te kategorie owoców i warzyw, które z jednej strony cechują się względnie wysokim przeciętnym spożyciem, a z drugiej – relatywnie wysoką ceną jednostkową. - W polskich warunkach można tu wymienić przede wszystkim pomidory i ogórki, niektóre owoce cytrusowe czy owoce jagodowe (choć konsumpcja tych ostatnich rośnie przede wszystkim sezonowo latem, ze zbiorów krajowych). Trzeba natomiast pamiętać, że ogólnie skala obniżki ze względu na niską stawkę podatku, jaką objęta jest żywność, będzie miała raczej ograniczony wpływ na dynamikę cen, tym bardziej że nie można wykluczyć, że część efektu zostanie zaabsorbowana przez sieci handlowe dążące do zwiększenia swoich marż - wskazuje Paweł Kowalski.

Warto mieć na względzie, że celem przyświecającym wprowadzeniu obniżek VAT było raczej złagodzenie odczuwalności wysokiej inflacji dla konsumentów, niż zainicjowanie odwrócenia trendów cenowych.

Zdaniem eksperta dla zahamowania wzrostów i dalszego kształtowania się cen kluczowe znaczenie będą miały raczej kwestie podażowo-popytowe, a za pośrednictwem kanału importowego także trendy globalne i zmienność kursu złotego.

 Zobacz również: Wzrost kosztów transportu zmieni opłacalność eksportu

 

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl