UAB Raseiniu Agra powstała w październiku w wyniku procedury podziału UAB Agra Corporation, której udziałowcy zdecydowali się wycofać z działalności rolniczej i skoncentrować się na zarządzaniu nieruchomościami inwestycyjnymi.
 
UAB Raseiniu Agra nie jest właścicielem gruntów rolnych. Ma podpisane długoterminowe umowy dzierżawy. Po wydzieleniu UAB Raseiniu Agra będzie uprawiać 5,2 tys. ha ziemi.

"Ta akwizycja pozwoli nam zwiększyć produkcję ekologiczną dla użytkowników końcowych w przyszłości. Do 2019 r. Planujemy sfinalizować certyfikację ekologiczną wszystkich gruntów dzierżawionych przez Raseiniu Agra" - poinformował cytowany w komunikacie Linas Bulzgys, dyrektor generalny grupy Auga.
 
Akwizycja ma pomóc grupie Auga osiągnąć strategiczny cel, jakim jest dostarczanie ekologicznych produktów żywnościowych po przystępnej cenie konsumentom na Litwie i w Europie.
 
"Większość gruntów uprawnych dzierżawionych przez przejętą spółkę znajduje się w pobliżu naszych obszarów rolnictwa ekologicznego w regionach Raseiniai i Jurbarkas, dzięki czemu będziemy mogli sprawnie zintegrować tę nową firmę z grupą Auga (...)" - poinformował Bulzgys.
 
Przejęcie zostanie sfinalizowane po uzyskaniu zgody litewskich organów ochrony konkurencji. 

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl