Otmuchów rusza ze współpracą z KGS

- W ramach współpracy KGS zobowiązała się do sprzedaży i dostarczenia spółce Otmuchów w okresie od października 2022 r. do grudnia 2023 r. zapotrzebowania surowcowego na cukier za łączną kwotę netto ok. 16,1 mln zł. Dostawy odbywać będą się w uzgodnionych okresach rozliczeniowych na podstawie indywidualnych zamówień składanych przez Kupującego - informuje Otmuchów w komunikacie.

Jakie są warunki współpracy?

- Warunki współpracy przewidują, że w przypadku braku odbioru cukru przez kupującego w danym okresie rozliczeniowym sprzedający uprawniony będzie do żądania kary umownej w wysokości 5% wartości nieodebranego cukru w danym okresie rozliczeniowym, natomiast w pozostałym zakresie do odpowiedzialności kupującego lub sprzedającego za zawinioną szkodę wynikłą z wykonania lub niewykonania zamówienia zastosowanie mają zasady ogólne - podaje Z.P.C Otmuchów.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl