W grudniu 2016 r. Zakłady Wyrobów Cukierniczych MIŚ ogłosiły upadłość. Syndyk kończy sporządzać listę wierzytelności, która na razie opiewa na 19,8 mln zł.

„Zadłużenie ZWC Miś jest ogromne. Na dzień złożenia wniosku o upadłość łączna kwota zobowiązań handlowych i finansowych spółki wyniosła 22,1 mln zł, podczas gdy majątek spółki, stanowiący nieruchomość gruntową zabudowaną, został wyceniony dotychczas na kwotę 4,9 mln zł (...) — napisała syndyk. 

— Prokuratura Rejonowa w Trzebnicy prowadzi postępowanie w sprawie wyrządzenia spółce ZWC Miś szkody majątkowej w znacznych rozmiarach. Śledztwo wszczęte zostało postanowieniem z dnia 22 grudnia 2016 r. — mówi Małgorzata Klaus, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Czytaj więcej w Pulsie Biznesu.

 

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl