Czynniki wpływające na wzrost ceny opakowań

Wskazuje, że na wzrost cen opakowań miały wpływ różne czynniki. Początkowo była to pandemia i zwiększone zapotrzebowanie na kartony z uwagi wzrostów w kanale e-commerce - ograniczona podaż związana z lockdownami, radykalnie rosnące ceny energii, robocizny etc. Następnie wojna na Ukrainie pogorszyła sytuację. Na rynku panuje duża niepewność i trudno jest obecnie oszacować koszty opakowań.

Można powiedzieć, że wszystkie komponenty kosztu wytworzenia radykalnie wzrosły. Nie ma jeszcze w pełni przełożenia wzrostu kosztów wytworzenia na półkach sklepowych

– Marek Moczulski.

Drastyczny wzrost cen surowców

Prezes Moczulski zaznacza, że cały świat boryka się ze wzrostem cen surowców. - Tego typu zjawisko dotyczy praktycznie każdej branży i przekłada się na koszty produktów. Co więcej, wiele firm traci rentowność z powodu wysokich cen surowców, w sytuacji kiedy nie jest możliwe przełożenie w pełni na ceny artykułów w sklepach. Wyzwaniem dla firm produkcyjnych są rosnące ceny wszystkich surowców a w szczególności syropu glukozowego, tłuszczy, kakao, cukru czy zbóż. Przy niskiej rentowności utrzymanie cen produktów bywa niemożliwe - mówi.

Jego zdaniem, przed całą branżą bardzo trudny okres. - Wiele firm staje wobec sytuacji przetrwania a nie rozwoju. Nawet kiedy udaje się poprawiać wyniki sprzedaży to w wielu przypadkach rentowność jest mniejsza albowiem relacja cen producenckich do konsumenckich działa zawsze z opóźnieniem - mówi Marek Moczulski.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl