W decyzji Urzędu Patentowego RP z 14 marca 2019 roku, do którego dotarł serwis portalspozywczy.pl czytamy, że urząd "orzeka unieważnić prawo ochronne na znak  towarowy Michałki o numerze R.162781 i przyznać spółce Hanka-Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich od Zakładów Przemysłu Cukierniczego Śnieżka SA z  siedzibą w Świebodzicach kwotę 2.600 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie”.

W piśmie czytamy też, że stronom przysługuje prawo skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Urzędu Patentowego.

 Czytaj też: "Śnieżka-Invest wygrywa proces o znak towarowy cukierków "michałki z Hanki"

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl