- Maksymalna liczba akcji własnych, która może zostać nabyta przez Spółkę wynosi 100.000 (słownie: sto tysięcy złotych) akcji o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) i które to akcje stanowią 6,6678 proc. kapitału zakładowego na dzień podjęcia niniejszej uchwały – czytamy w projektach uchwał na walne zgromadzenie.

Zgodnie z projektem uchwał akcje własne mogą być nabywane wyłącznie za cenę nie wyższą niż 560,00 zł  za sztukę, a zarząd ma być upoważniony do nabywania akcji własnych w okresie od dnia podjęcia uchwały do 30 kwietnia 2021 roku, nie dłużej jednak niż do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

We wtorek na zamknięciu sesji giełdowej akcje spółki kosztowały 564 zł za sztukę.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl