- Zarząd Wawel informuje, iż otrzymał od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  zawiadomienie o wszczęciu w dniu 24.06.2016 r. przez ww. organ, na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 3a, a także art. 30 ust. 1 i art. 23 ust. 2 pkt. 13 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm., w związku z art 61§ 1 i §4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm., postępowania w sprawie wymierzenia Emitentowi kary pieniężnej w związku z powzięciem - na podstawie dokumentów przekazanych Prezesowi URE przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, do których sieci Emitent jest w danych miejscach przyłączony - uzasadnionego, zdaniem Prezesa URE, podejrzenia naruszenia przez Emitenta w dniach 10-31 sierpnia 2015 r. obowiązku stosowania się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, co, zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt. 3a Ustawy - Prawo energetyczne, podlega karze pieniężnej – poinformował Wawel w komunikacie.

- W związku z powyższym Emitent złoży Prezesowi URE stosowne wyjaśnienia przedstawiające stanowisko Emitenta w zaistniałej sprawie – podała spółka.

Zgodnie z Ustawą - Prawo energetyczne, wysokość maksymalnej kary pieniężnej, w związku z tym naruszeniem, o które Wawel jest podejrzewany, nie może przekroczyć 15 proc. przychodu spółki osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

W sierpniu 2015 roku rząd wprowadził ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla odbiorców o mocy umownej powyżej 300 kW (fabryki, huty, duże energochłonne zakłady przemysłowe), a powodem  ograniczeń były wysokie temperatury powietrza i niskie stany wód w zbiornikach wodnych. 

Wawel to krakowski producent słodyczy. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych. 

W 2015 roku osiągnął 631,2 mln zł przychodów ogółem wobec 594,2 mln zł w 2014 r. Spółka zwiększyła też eksport o niemal 30 proc. Wawel w 2015 roku sprzedał łącznie 43,8 tys. ton wyrobów, czyli o 8,1 proc. więcej niż w 2014 roku (40,5 tys. ton).

 

 

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl