Wawel podsumowuje I półrocze 2021

Wawel SA w I połowie 2021 roku wypracował zysk przed opodatkowaniem w wysokości 14,3 mln zł, co oznacza spadek o 2,4 mln zł, tj. o 14 proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Na osiągnięty przez spółkę wynik brutto w I połowie 2021 r., w porównaniu do analogicznego okresu
2020 r. wpływ miały przede wszystkim następujące czynniki:

▪ wzrost przychodów ze sprzedaży o 5,6 mln zł,
▪ spadek wartości kosztów sprzedaży o 1,4 mln zł,
▪ wzrost wartości kosztów ogólnego zarządu o 1,9 mln zł.

Jak informuje Wawel, spadek wskaźników finansowych w I półroczu 2021 w porównaniu do I półrocza 2020 "wynika zasadniczo z niższej bazy kosztowej, której poziom w roku 2020 był determinowany działaniami ograniczającymi koszty w związku z rozwijająca się pandemią Covid-19."

Zarząd spółki nie ma wątpliwości, że w dalszym ciągu nadzwyczajna sytuacja wywołana pandemią COVID-19 będzie miała wpływ na wyniki, jakie spółka będzie osiągać w kolejnych kwartałach.

- Wprowadzane okresowo restrykcje związane z pandemią w połączeniu z +zamrożeniem+ gospodarki powodowały dla konsumentów ograniczenia w dostępie do znacznej części sklepów stacjonarnych (sklepy małoformatowe, dyskonty, super i hiper markety). Wypracowany w okresie pierwszego półrocza bieżącego roku wzrost przychodów na poziomie tylko 3 proc. względem analogicznego okresu roku ubiegłego, przypadającego na szczyt pandemii, świadczy o dalszym jej negatywnym wpływie na poziom sprzedaży - wskazuje Wawel.

Wawel zabezpiecza dostępność surowca

W kontekście dostaw surowców i opakowań Wawel poinformował, iż struktura zakupów – nie licząc miazgi kakaowej – jest zdywersyfikowana i na dzień dzisiejszy spółka nie identyfikuje ryzyka przerwania łańcuchów dostaw.

- Z kolei w przypadku miazgi kakaowej, która jest głównym surowcem produkcyjnym, zostały podjęte działania o charakterze prewencyjnym, celem zabezpieczenia ciągłej dostępności tego surowca, tak aby proces produkcyjny i związana z tym realizacja zamówień mogły przebiegać bez zakłóceń, czego efektem jest widoczne w bilansie zwiększenie stanów magazynowych - dodano.
 
Wawel, podał że w pierwszym półroczu zarówno produkcja, jak i sprzedaż były realizowane zgodnie z zamówieniami. 

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl