ZPC Otmuchów nie wykluczają wznowienia transakcji w przypadku dokonania przez kupującego uzgodnionych umową przedwstępną płatności.

- W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z 7 maja 2019 roku w sprawie zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości zabudowanych w Gorzyczkach [Nieruchomość]. Zarząd ZPC Otmuchów S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że do dnia 30 sierpnia 2019 roku Kupujący dokonał płatności wyłącznie części umownego zadatku - podała spółka ZPC Otmuchów w raporcie giełdowym .

- Mając powyższe na uwadze Emitent informuje, iż podjął w dniu dzisiejszym decyzję o zawieszeniu działań w zakresie realizacji transakcji sprzedaży Nieruchomości na rzecz Kupującego, przy czym Emitent nie wyklucza wznowienia aktywności w tym obszarze w przypadku dokonania przez Kupującego uzgodnionych umową przedwstępną płatności - podano.

- Niezależnie od powyższego intencją Emitenta pozostaje prowadzenie dalszych działań związanych z możliwością sprzedaży przedmiotowej Nieruchomości - czytamy dalej. 

Na początku maja ZPC Otmuchów zawarł z NICRE przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości zabudowanych w Gorzyczkach za 4 mln zł netto. Otmuchów nie wykorzystywał nieruchomości w działalności operacyjnej. Jej wartość w księgach rachunkowych spółki wynosi około 2 mln zł.
 
Kupujący zobowiązał się wtedy do wpłacenia zadatku w kwocie 400 tys. zł netto, tj. 492 tys. zł brutto w terminie do 21 maja 2019 r. 

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl