Co więcej, pandemia dodatkowo przyspieszyła tempo i tak postępujących zmian, stając się swoistym katalizatorem rozwoju. Ostatnie dwa lata pokazały, że współczesny model działania gospodarki wymaga od przedsiębiorców szybkiego reagowania i ciągłego przystosowywania się do warunków. Bez tego osiągnięcie celów w czasach permanentnej niepewności jest niemożliwe. Stąd coraz większą popularnością cieszy się agile, czyli metoda zarządzania polegająca na sprawnej adaptacji do zmieniających się warunków. Wywodzi się ona z branży IT, w której tradycyjne podejście do zarządzania projektami nie sprawdziło się ze względu na zbyt szybkie tempo zmian technologicznych.

Z czasem ten sposób myślenia i działania znalazł zastosowanie także w biznesie. Co istotne, agile nie neguje potrzeby strategicznego planowania, które w biznesie było i jest kluczowe. Prowadzenie skutecznych działań zawsze wymaga drogowskazów wyznaczających kierunek. Zwinność zakłada jednak szybką reakcję i adaptację do nowych sytuacji zamiast sztywnego podążania za planem, co pozwala odpowiadać na bieżące wyzwania. Agile ułatwia zachowanie zdrowego balansu pomiędzy długoterminowymi założeniami i koniecznością szybkiego reagowania na zmiany.

Zwinny biznes może szybko i skutecznie reagować na szanse i zagrożenia występujące w jej środowisku wewnętrznym i zewnętrznym - komercyjnym, prawnym, technologicznym, społecznym. Innymi słowy zwinność pozwoli firmie nie tylko przetrwać, ale i rozwijać się w konkurencyjnym otoczeniu, pełnym nieprzewidywalnych zmian.

Zwinny biznes międzynarodowy

Potrzeba elastyczności i zwinności jest kluczowa w szczególności dla firm i przedsiębiorstw działających na rynkach międzynarodowych. Wynika to przede wszystkim z różnic, jakie występują pomiędzy różnymi krajami – różne porządki prawne, odmienne uwarunkowania gospodarcze, społeczne i kulturowe wymagają od inwestorów dużej elastyczności i zwinności. Wdrożenie zwinnego zarządzania projektami w międzynarodowym biznesie pozwala te różnice zrozumieć i odpowiednio nimi zarządzić – tak, by nie tylko nie wpływały negatywnie na wyniki biznesu, lecz korzystały z tej różnorodności m.in. na zmniejszenie międzykulturowych różnic w relacjach członków zespołów.

W związku z tym odporność i zwinność są wymieniane jako najbardziej poszukiwane strategie na poziomie indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym w zarządzaniu międzynarodowym biznesem[1].
Zwinność jest priorytetem dla polskich przedsiębiorców planujących rozwój zagranicznego biznesu i tej zwinności oczekują również od instytucji wsparcia biznesu.

Jak wynika z badań, które przeprowadziliśmy wspólnie z PwC Polska, opracowując raport „Polskie inwestycje zagraniczne: nowe trendy i kierunki. Jak pandemia zmieniła rynek BIZ?”, zdecydowana większość, bo aż 91 proc. przedsiębiorców wskazuje, że decydującym czynnikiem podejmowania inwestycji zagranicznych jest jakość i szybkość współpracy, jaką firmy mogą otrzymać ze strony inwestorów i zaangażowanych instytucji – mówi Maciej Bałabanow, dyrektor zarządzający w PFR TFI, które zarządza Funduszem Ekspansji Zagranicznej. Jednocześnie podkreśla, że priorytet elastyczności stosuje fundusz, w swoim modelu współpracy z polskimi przedsiębiorcami.

Fundusz Ekspansji Zagranicznej powstał jako odpowiedź na potrzeby polskich przedsiębiorców. Kilka lat temu dostrzegliśmy lukę na polskim rynku finansowym i stworzyliśmy instrument, dzięki któremu możemy działać elastycznie i sprawnie, bez nadmiernego formalizmu. Oczywiście przed podjęciem decyzji o zaangażowaniu się w dany projekt, analizujemy biznesplan, projekcje finansowe, ale zawsze zachowujemy prorynkowe podejście. Mamy świadomość tego, jak dynamiczne jest otoczenie rynkowe i gospodarcze, dlatego naturalnym jest, że przedsiębiorcy mogą zmieniać swoje priorytety i na nowo definiować swoje plany inwestycyjne – wyjaśnia Maciej Bałabanow i dodaje, że do każdej inwestycji menedżerowie zarządzający funduszem podchodzą indywidualnie – w zależności od modelu biznesowego polskiego partnera, jego potrzeb, zasobów, ale i skali projektu dobierany jest inny rodzaj, wielkość i czas finansowania.

Fundusz oferuje finansowanie kapitałowe, dłużne i mezaninie. Typowa inwestycja może wynieść od 3 do 12,5 mln euro, więc jest to rozwiązanie dobre zarówno do mniejszych, jak i bardziej złożonych projektów. Szczegółowe warunki finansowana to zawsze kwestia uzgodnień z polskim partnerem i jego pomysłu na rozwój międzynarodowego biznesu.

Ekspansja dla odważnych

Łączna kwota, jaką Fundusz Ekspansji Zagranicznej dotychczas zainwestował w zagraniczne projekty polskich firm to już przeszło 80 mln euro, a z finansowania skorzystało kilkanaście polskich firm. Część z nich współpracowała z funduszem przy kilku inwestycjach, co tylko potwierdza, że jest to instrument, który odpowiada potrzebom inwestorów. Nawet w trakcie ostatnich dwóch pandemicznych lat polscy przedsiębiorcy prowadzili inwestycje zagraniczne, a w realizacji ich planów pomagał fundusz. Na taki ruch zdecydowały się m.in. deweloper Victoria Dom oraz spółka logistyczna Laude Smart Intermodal, które wybrały rynek niemiecki, a także Elemental Holding oraz Netguru, które rozwijają biznes za oceanem atlantyckim. Elemental stał się poważnym graczem na amerykańskim rynku recyklingu metali strategicznych, a Netguru przejął pakiet udziałów w studiu innowacji cyfrowych w San Francisco.

Te przykłady pokazują, że polskim firmom nie brakuje dobrych pomysłów i determinacji do podejmowania odważnych decyzji. Fundusz jako inwestor finansowy jest na te pomysły otwarty. Podążamy za polskimi przedsiębiorcami tam, gdzie widzą oni szanse na stworzenie dochodowego biznesu. Takie podejście jest wynikiem lat doświadczeń i współpracy z polskimi inwestorami. Rozumiemy, że każda firma i każda inwestycja jest inna i wymaga indywidualnego traktowania - zapewnia Maciej Bałabanow i podkreśla, że to właśnie pomysł na zagraniczny biznes jest zazwyczaj punktem wyjścia do rozmowy z polskim partnerem o wspólnej inwestycji.

Źródło:

[1] Strategic agility in international business: A conceptual framework for “agile” multinationals, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1075425320300351