1. Jakie działania wdraża Tetra Pak, aby opakowania przez Was oferowane były bardziej proekologiczne?

Ochrona środowiska jest naszym priorytetem od chwili powstania firmy, dlatego od lat wdrażamy rozwiązania, mające na celu minimalizowanie wpływu prowadzonej przez nas działalności na otoczenie. Najważniejsze zasady naszej polityki środowiskowej koncentrują się wokół redukcji emisji CO2, komunikowania głównego atrybutu opakowań kartonowych jakim jest odnawialność ich głównego składnika (papieru) i wspierania recyklingu. W całym cyklu życia naszych urządzeń i opakowań skutecznie redukujemy emisję CO2.

Przystąpiliśmy do projektu WWF Climate Savers, w ramach którego postawiliśmy sobie za cel ograniczenie emisji CO2 do 2010 roku o 10% w porównaniu z rokiem 2005. Efekty przerosły nasze oczekiwania - udało się zredukować emisję dwutlenku węgla o 12,9% przy jednoczesnym wzroście produkcji o 23%. Nasza firma stale zwiększa też udział surowca pochodzącego z certyfikowanych źródeł odnawialnych w produkcji opakowań z certyfikatem FSC (Forest Stewardship Council). We wszystkich dostępnych kanałach komunikacji staramy się konsekwentnie popularyzować wiedzę na temat recyklingu kartonowych opakowań do żywności płynnej.

Chętnie włączamy się w projekty edukacyjne i sami je inicjujemy. Wspieramy m.in. działania organizacji Rekopol, programu REKARTON, akcje organizowane przez WWF, angażujemy się w prace redakcyjne dla portalu Eko_Fani, współtworzymy materiały edukacyjne dla szkół we współpracy z Agencją EBD . Jesteśmy współzałożycielami Fundacji ProKarton, która obecnie prowadzi kampanię edukacyjną "Karton, naturalnie!", w ramach której przewidziano dużo atrakcji dla konsumentów. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa i śledzenia tych działań na stronie Fundacji (www.prokarton.org) oraz na profilu kampanii na Facebooku.