"W programie +Inteligentny Rozwój+ największy nacisk zostanie położony na projekty realizowane we współpracy biznesu z nauką. Zakładamy, że te przedsięwzięcia przyczynią się do większej komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych i ich wdrożenia do gospodarki" - podkreśliła wiceszefowa MIR.

W przypadku dużych przedsiębiorstw - jak podkreśliła Wendel - mają być preferowane przedsięwzięcia powstające we współpracy z małymi i średnimi firmami.

"Inteligentny Rozwój" to następca "Innowacyjnej Gospodarki", programu z perspektywy unijnej 2007-2013. Jego budżet sięga nieco ponad 8,6 mld euro, czyli ok. 35,91 mld zł. Na projekty badawczo-rozwojowe, prowadzone przez przedsiębiorstwa i konsorcja naukowo-przemysłowe, ma trafić ok. 3,45 mld euro. Na przedsięwzięcia innowacyjne w firmach przeznaczono ok. 2,63 mld euro.

Blisko 820 mln euro to pieniądze m.in. na tworzenie warunków do prowadzenia przedsięwzięć badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa, a 1,42 mld euro na zwiększenie potencjału naukowo-badawczego.

Pieniądze z programu "Inteligentny Rozwój" - jak wyjaśniła wiceminister infrastruktury i rozwoju - mają przyczynić się do rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki, przede wszystkim przez zwiększanie nakładów na badania i rozwój, ponoszonych przez przedsiębiorstwa.

Realizowane projekty mają wpisywać się w tzw. inteligentne specjalizacje. To obszary badawczo-rozwojowe i innowacyjne gospodarki, w których nasz kraj ma szansę być liderem na międzynarodowych rynkach. Polska ma wykorzystywać swoje przewagi konkurencyjne i potencjał rozwojowy. Chodzi o pięć działów: zdrowe społeczeństwo, biogospodarka rolno-spożywcza i środowiskowa, zrównoważona energetyka, surowce naturalne i gospodarka odpadami oraz innowacyjne technologie i procesy przemysłowe. Każdy z nich ma kilka specjalizacji.

Wendel zaznaczyła ponadto, że zgodnie z zaleceniami KE, na szczególne wsparcie będą mogły też liczyć ekoinnowacje, czyli innowacyjne technologie w dziedzinie ochrony środowiska.

"Z pieniędzy mają też korzystać firmy, które będą chciały rozszerzyć swoją działalność poza granice kraju oraz współpracujące z parkami technologicznymi i klastrami, a także instytucjami otoczenia biznesu" - zaznaczyła wiceminister.