Jeszcze niespełna półtora roku temu Agencja Rozwoju Przemysłu informowała, że polskie firmy nie potrzebują programów naprawczych, tylko innowacyjnych, które pozwolą im się rozwijać jeszcze szybciej niż dotychczas. Strategia zaproponowana wtedy przez ARP przewidywała rozwój trzech filarów – obok prowadzonej już działalności (restrukturyzacji zagrożonych firm), miała wspierać też innowacje i inwestycje. Na ten cel Agencja zamierzała wydać do 2020 roku ok. 3 mld zł. Te plany będą musiały zostać jednak zrewidowane.

Jak wynika bowiem z analizy rynku, przeprowadzonej przez PMR Restrukturyzacje S.A., nawet 20 procent przedsiębiorstw działających obecnie na rynku, może wymagać głębokiej restrukturyzacji. Specjaliści zidentyfikowali również pięć głównych przyczyn odpowiedzialnych za ten stan rzeczy.

Jednym z podstawowych błędów popełnianych przez polskich przedsiębiorców jest niedostosowanie bieżących możliwości działalności przedsiębiorstwa do sytuacji rynkowej w branży.

-Wielu przedsiębiorców w momencie pojawienia się sytuacji kryzysowej w firmie zauważa iz do tej pory nie zwracali uwagi na poszczególne symptomy z rynku i nie dostosowywali bieżących kosztów prowadzonej działalności operacyjnej do zmian w branży. Początkowe spadki rentowności w dłuższym przedziale czasowym mogą doprowadzić nawet do utraty płynności Nie można więc czekać na poprawę sytuacji zgodnie z zasadą “będzie dobrze” Należy w jak najszybszym momencie wdrażać niezbędne działania restrukturyzacyjne – wyjaśnia Małgorzata Anisimowicz, wiceprezes PMR Restrukturyzacje.

Takie podejście przedsiębiorców nierzadko spowodowane jest przekonaniem, że obecna zmiana to tylko chwilowa sytuacja, która niebawem powróci do poprzedniego stanu. A firma znów będzie mogła zwiększyć produkcję. To często wiąże się z kolejną przyczyną problemów.

Niedostosowanie możliwości przedsiębiorstwa do aktualnej sytuacji na rynku to jedno, drugim problemem jest natomiast brak podejmowania jakiegokolwiek działania w momencie dostrzeżenia pojawiających się problemów. Przedsiębiorcy stają się ofiarami życzeniowego myślenia, że „jakoś to będzie” i „wszystko samo się ułoży”. W ten sposób skazują swoje firmy na porażkę, nie dostrzegając szansy, jaką dają im nowe przepisy prawa restrukturyzacyjnego. Ustawa, której przepisy obowiązują od początku nowego roku, wprowadza bowiem procedury, które pozwolą rozpocząć „procesy naprawcze” w firmie zanim będzie za późno.

Na powodzenie procesu restrukturyzacyjnego decydujący wpływ ma jednak przede wszystkim odpowiedni timing. A jak podkreślają ekonomiści, kluczem do sukcesu nowego prawa jest więc zmiana mentalności przedsiębiorców i uświadomienie im, że im szybciej przystąpią do restrukturyzacji, tym większe są szanse jej powodzenia. Nie podejmując jakichkolwiek działań, przedsiębiorcy odbierają sobie szanse na wyprowadzenie firmy na prostą.

Nie ma wątpliwości, że we współczesnym świecie największą wartością każdego przedsiębiorstwa są ludzie. Zasoby ludzkie są drogocennym kapitałem, w którego inwestycja przynosi firmie wiele zysków. Co jednak, kiedy obecne zasoby nie są dostosowane do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa?
- Zarówno niedoszacowanie, jak i przeszacowanie zapotrzebowania na pracowników może doprowadzić do problemów finansowych i a nawet upadku firmy – mówi Małgorzata Anisimowicz.

–Zwróćmy uwagę iż każda zmiana dotycząca poziomu produkcji czy też świadczonych usług musi mieć przełożenie na poziom zasobów ludzkich. W momencie kiedy obserwujemy znaczny spadek poziomu zamówień, przedsiębiorca musi wziąć pod uwagę, zmniejszenie liczby pracowników, aby obniżyć koszty i zapewnić pozostałym zatrudnionym pracę. W przeciwnym wypadku wkrótce poziom rentowności spadnie i w długim okresie czasu może zaistnieć sytuacja kryzysowa nie mówiąc już iż w wielu przypadkach doprowadziło to do upadłości przedsiębiorstwa – wyjaśnia.

W takich sytuacjach często przedsiębiorcy wybierają inne wyjście jakim jest przyjmowanie nierentownych zleceń, by zapewnić ciągłość pracy dla wszystkich pracowników. Jednak jest to działanie, które w dłuższej perspektywie również doprowadzi do poważnej sytuacji kryzysowej czy też bankructwa.

Początki sytuacji kryzysowych nierzadko powodują, iż przedsiębiorca woli przyjmować zlecenia nierentowne niż korzystać z innych możliwości w tym restrukturyzacji, doprowadzając do utraty płynności finansowej. Obniżenie cen również nie powinno być pierwszym krokiem, na jaki zdecyduje się przedsiębiorca. Może ono służyć chwilowym kampaniom, lecz nie jest rozwiązaniem całościowym. Aby wypracować potrzebny zysk netto potrzebna będzie dużo większa sprzedaż. Zmniejszając cenę zwiększamy tylko sprzedaż, ale zysk pozostaje ten sam. Może to pomóc w zdobyciu nowych klientów, ale nie pozwoli ich zatrzymać na dłużej.

Wszystkie powyższe punkty wynikają z błędów popełnianych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zasobami ludzkimi, finansami i kryzysem w firmie. Przedsiębiorcy powinni zrozumieć, że w sytuacjach kryzysowych powinni zwrócić się o pomoc do specjalistów, którzy doradzą im w zakresie wyprowadzenia firmy na prostą. Podstawowym założeniem ustawy Prawo Restrukturyzacyjne jest bowiem realizacja polityki nowej szansy, a więc idei, która opiera się na założeniu, że właściwym podejściem do przedsiębiorstwa borykającego się z problemem niewypłacalności nie jest jego likwidacja, lecz skutecznie przeprowadzona restrukturyzacja. W trakcie restrukturyzacji spółka obejmowana jest ochroną sądową, która umożliwia jej powrót do działań operacyjnych. To najlepsze rozwiązanie zarówno dla firmy, jej pracowników, ale także dla wierzycieli, aby mogli odzyskać swoje wierzytelności.