- Zarówno wypracowane przez firmy faktoringowe wyniki jak i cykliczne badania „Barometru EFL” wskazują na rosnącą rolę faktoringu jako instrumentu finansowania zewnętrznego. Faktoring, obok kredytu bankowego, powoli staje się jedną z podstawowych form pozyskania środków finansowych w przedsiębiorstwach. Jest też zabezpieczeniem przed ryzykiem braku spłaty od odbiorców firmy i utratą płynności finansowej przez przedsiębiorcówZ badania wynika, że po faktoring najczęściej sięgają przedstawiciele firm przemysłowych i budowlanych. Najczęściej wybierają oni faktoring pełny (krajowy) – mówi Stanisław Atanasow prezes zarządu Eurofactor Polska SA.

Z „Barometru EFL” wynika, że w II kwartale 2017 roku z usług firm faktoringowych korzystało blisko 10 proc. (9,9 proc.) przedsiębiorców, podczas gdy w I kw. br. taką deklarację złożyło 7,3 proc., a w ostatnim kwartale roku ubiegłego 6,4 proc. Z badania wynika, że po faktoring najczęściej sięgajją firmy średnie. W firmach zatrudniachacych od 50 do 249 pracowników nadal dominują środki własne (89,2 proc.), kredytem posiłkuje się 54 proc. przedsiębiorców, leaisngiem niemal 72 proc., a po faktoring sięga aż 25,8 proc. firm. To pokazuję, że rynek usług faktoringowych ma duży potencjał i kolejne lata powinny być dlaszym okresem dynamicznego rozwoju faktoringu w Polsce.

Eurofactor Polska S.A. w pierwszych sześciu miesiącach roku sfinansował wierzytelności na kwotę 941 mln zł, a liczba obsłużonych faktur w omawianym okresie zwiększyła się o 56 proc.

Zrzeszone w Polskim Związku Faktorów (PZL) firmy, w pierwszym półroczu 2017 roku sfinansowały blisko 4 mln faktur na łączną kwotę 83,6 mld zł. Z usług faktoringowych w tym okresie skorzystało 8,1 tys. klientów.