Majątek narodowy jest sumą wartości kapitału rzeczowego (maszyn, budynków, zasobów naturalnych i innych dóbr), ziemi oraz oszczędności zgromadzonych w danym kraju. Według raportu paryskiego World Inequality Lab biedniejsza połowa tureckiej populacji posiada jedynie 4 proc. narodowego majątku Turcji.

10 proc. najbogatszych

Dochód najbogatszych 10 proc. Turków stanowił w 2021 roku 54,5 proc. ogólnego dochodu narodowego kraju i 23-krotnie przewyższył sumę dochodów biedniejszej połowy kraju.

Raport zwrócił uwagę na rosnące nierówności społeczne w Turcji, której majątek narodowy na przestrzeni ostatnich 25 lat podwoił się, jednak nierówności majątkowe są większe niż w innych krajach o podobnych wskaźnikach ekonomicznych. Przychody całego społeczeństwa zmniejszyły się w latach 2018-21 w związku z panującą w kraju recesją.