Inflacja wpływa na decyzje Polaków

"De facto Polacy nie ograniczyli swojej konsumpcji, nie obniżyli sobie standardów. Pokazuje to, że mamy jeszcze jakieś manewry, które da się wykorzystać" - powiedziała podczas Dnia Edukacji Finansowej Katarzyna Sekścińska z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, autorka raportu.
 
Dodała, że podczas badań przeprowadzanych przy tworzeniu raportu pytano Polaków co rekomendowaliby rządzącym. Ponad połowa Polaków deklarowała, że najbardziej chciałaby obniżyć VAT i akcyzę, podatek na surowce i paliwa oraz koszty pracodawcy związane z zatrudnieniem pracownika. Z kolei 41 proc. badanych wskazało, że chciałoby podwyższyć podatki dla osób najbogatszych.
 
"Polacy uważają, że oprocentowanie depozytów w bankach jest za niskie i nie daje szansy sensownego oszczędzania" - powiedziała Sekścińska.
 
Wskazała, że Polacy zmienili plany konsumenckie w związku z inflacją. Około połowa Polaków zrezygnowała z planów związanych z zakupem czy remontem mieszkania lub domu. Natomiast 48 proc. Polaków zmieniło swoje plany wakacyjne – albo zdecydowało się na tańsze wakacje, albo w ogóle zrezygnowało z wyjazdu.
 
Badanie z września 2022 r. jest elementem Programu Rozwoju Przedsiębiorczości realizowanego, przez Fundację Think! w partnerstwie merytorycznym z Fundacją Citi Handlowy im. L. Kronenberga.

Strategii Edukacji Finansowej 

Z inicjatywy Rady Edukacji Finansowej i na zaproszenie ministra finansów utworzono krajową grupę roboczą ds. Strategii Edukacji Finansowej. W skład grupy wchodzą eksperci 9 z 10 instytucji reprezentowanych w Radzie Edukacji Finansowej. Ich zadaniem jest przygotowanie wniosku o finansowanie projektu ze środków KE oraz ścisła współpraca z OECD w ramach projektu opracowania Krajowej Strategii Edukacji Finansowej.
 
"Strategia jest ważna, ponieważ poza aspektem finansowym i możliwościami wydawania pieniędzy z Funduszu Edukacji Finansowej - który mam nadzieje już od stycznia 2023 r. stanie się faktem - sama strategia pozwoli nam w sposób systemowy podjeść do wypełnienia istotnej roli jaką ma państwo w kształtowaniu postaw, informowaniu i edukowaniu swoich obywateli" - powiedziała Renata Oszast, przewodnicząca Rady Edukacji Finansowej.
 
Rada działa nad nowym przedmiotem „Biznes i zarządzanie”, który zastąpi „Podstawy przedsiębiorczości”. Podniesiono ten przedmiot do rangi przedmiotu maturalnego.
 
"To co my dostrzegliśmy to aspekt matury, ale też matury praktycznej. Ważny jest społeczny aspekt edukacji - żebyśmy nie byli skupieni wyłącznie na swoim losie. Wspólnie uzupełniajmy nasze kompetencje. Matura z tego przedmiotu odbędzie się po raz pierwszy w 2027 r." - dodała Justyna Orłowska, pełnomocnik rządu ds. GovTech, szef Centrum GovTech oraz pełnomocnik ministra edukacji i nauki ds. transformacji cyfrowej.
 
"Powinniśmy zachęcać młodych ludzi do praktycznego inwestowania. Należałoby zachęcać do tego, żeby taka osoba jak najszybciej próbowała prawdziwego działania na rynku. Z pewnymi rzeczami trzeba poczekać, natomiast rzeczy podstawowe można robić szybciej, nie czekając do 18 lat" - dodał Emil Łobodziński, menedżer zespołu doradztwa inwestycyjnego i analiz technicznych Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.
 
Celem Dnia Edukacji Finansowej jest upowszechnianie wiedzy oraz wzrost kompetencji społeczeństwa w zakresie edukacji z tego obszaru. W programie wydarzenia znalazły się liczne prelekcje dotyczące zasad działania rynku kapitałowego, inwestowania na giełdzie, ale również zarządzania finansami osobistymi, kształtowania postaw przedsiębiorczych, czy cyberbezpieczeństwa.
 
Uwagę poświęcono także zagadnieniom związanym z psychologią inwestowania czy problematyce podejmowania rozmów z młodzieżą i dziećmi o finansach.
 
Program wydarzenia podzielony został na moduły kierowane do różnorodnych grup odbiorców, w tym studentów i początkujących inwestorów, nauczycieli i rodziców oraz dorosłych i seniorów.
 
Dzień Edukacji Finansowej organizowany jest od 2021 roku.