Według opublikowanych w czwartek szacunkowych danych Europejskiego Urzędu Statystycznego Eurostat, Polska w IV kwartale 2018 r. osiągnęła 4,6 proc. wzrost PKB (wyrównany sezonowo).

"To niewątpliwie dobry wynik, który plasuje nas w czołówce krajów UE pod względem wzrostu gospodarczego. Szczególnie widoczny jest kontrast między nami, a dużymi unijnymi gospodarkami, jak Włochy, Niemcy czy Francja" - wskazało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Jak podkreślił resort, 4,6 proc. wzrostu PKB w IV kwartale to wynik znacznie wyższy od średniej UE (ponad trzykrotnie). "Według szacunków Eurostat, PKB (sezonowo wyrównany) w IV kw. 2018 r. w ujęciu rdr wzrósł o 1,1 proc. w strefie euro i o 1,4 proc. w UE 28" - zaznaczono.

Eksperci resortu przedsiębiorczości zwracają uwagę na "szczególnie niekorzystną sytuację dużych gospodarek europejskich, nie tylko Włoch, ale i Niemiec czy Francji, których roczny wzrost nie przekracza 1 proc.; wzrost PKB dla Włoch wyniósł natomiast 0 proc.".