8 miliardów ludzi na Ziemi

Jak zaznaczają eksperci, ze względu na to, że liczba ludzi na świecie przekracza właśnie kolejny miliard, z czym mierzyć się muszą także zasoby naturalne Ziemi, ludzkość bardziej niż na przeludnieniu powinna skupić się na nadmiernej konsumpcji. 

Eksperci są zdania, że znaczna część nadmiernej konsumpcji jest zakorzeniona w tym, jak budowane są społeczeństwa oraz jakie wartości promujemy – między innymi w mediach, reklamie, filmach czy w telewizji. W obliczu wzrostu populacji świata, powinniśmy skoncentrować się na trzech obszarach, które są odpowiedzialne za większość naszych emisji i zużycia zasobów. Musimy myśleć o tym, jak jemy, jak żyjemy i jak się poruszamy – ocenią badacze.

Czas na zmianę diety?

Pomóc mogą między innymi przejście na dietę roślinną i ograniczenie spożycia produktów pochodzenia zwierzęcego czy rezygnacja z podróży, które wiążą się z dużymi emisjami CO2. Powinniśmy także postawić na restrukturyzację miast – budować bardziej wydajne budynki.

8 miliardów to nie koniec. Kiedy będzie 10 miliardów?

"Dotarcie do poziomu ośmiu miliardów to przełom liczbowy, ale zawsze musimy skupiać się na ludziach. W świecie, który staramy się budować, 8 miliardów ludzi to 8 miliardów szans na godne i spełnione życie - przekazał cytowany w raporcie sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

Według przewidywań Departamentu Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ światowa populacja powinna wzrosnąć do 8,5 mld w 2030 roku i do 9,7 mld w 2050, osiągając maksimum na poziomie ok. 10,4 mld ludzi w latach 80. XXI wieku. Ma następnie utrzymywać stały poziom do 2100 roku.

Gdzie przybywa najwięcej ludzi?

Podczas gdy w kilku krajach rozwijających się obserwowany jest spadek liczby urodzeń, ponad połowa przewidywanego wzrostu światowej populacji w nadchodzących dziesięcioleciach będzie skoncentrowana w ośmiu krajach - czytamy w raporcie. Są to: Demokratyczna Republika Konga, Egipt, Etiopia, Indie, Nigeria, Pakistan, Filipiny i Tanzania.

Rośnie średnia długość życia. Większość ludzi będzie mieszkać w miastach

Średnia długość życia na świecie wzrosła z 64,6 lat na początku lat 90. XX wieku do 72,6 lat w 2019 roku. Ponadto świat odnotowuje wysoki poziom urbanizacji i nasilone zjawisko migracji. Do 2050 roku około 66 proc. światowej populacji będzie mieszkać w miastach - prognozuje ONZ.

Co roku 11 lipca obchodzony jest Światowy Dzień Ludności.