Z badania firmy NFG przeprowadzonego wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wynika, że sukcesywnie rośnie wiedza i świadomość firm na temat usługi faktoringu. W ubiegłym roku kojarzyło ją blisko 70 proc. przedsiębiorców z sektora małych i średnich, "dziś taką wiedzę ma już blisko 80 proc. badanych".

Autorzy badania wskazują, że dla 20,4 proc. przedsiębiorców faktoring to sposób finansowania działalności. Tylko co setny przedsiębiorca wie, że faktoring pomaga utrzymać płynność finansową i pozwala na szybki dostęp do gotówki. Z kolei 23,2 proc. firm "słusznie uważa, że faktoring to nie kredyt, lecz alternatywa dla kredytu i pożyczki" - czytamy. Poprzednio taką wiedzę deklarowało 16,6 proc. badanych.

"Choć firmy uważają, że faktoring jest świetną opcją dla kredytu, i wskazują taką odpowiedź na pierwszym miejscu, to w praktyce wolą się jednak zadłużać. Do finansowania bieżącej działalności pięć razy częściej niż faktoring wybierają kredyt i limit w koncie" - wskazał, cytowany w piątkowym komunikacie, prezes firmy NFG Dariusz Szkaradek.

Badanie NFG pokazuje też, że co piąty przedsiębiorca (21,4 proc.) nie ma żadnej wiedzy o faktoringu, 21,8 proc. firm uważa, że jest to droga usługa, a 17,4 proc., że jest to rozwiązanie jedynie dla dużych firm.

Jak wyjaśniono w piątkowym komunikacie "faktoring polega na wykupie przez firmę faktoringową nieprzeterminowanych faktur przedsiębiorcy, należnych mu od kontrahentów, za wykonaną usługę bądź sprzedany towar. Dzięki temu przedsiębiorca otrzymuje pieniądze szybciej niż normalnie musiałby na nie czekać". Dodano, że faktoring "nie zmusza do zaciągania nowych zobowiązań, lecz uwalnia środki uwięzione w fakturach".

Jak podkreślono, brak terminowego regulowania faktur stanowi dla 70 proc. mikrofirm największą przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej. "Dla porównania - w dużych firmach jest to 53,2 proc., a w średnich - 49 proc." - czytamy.

NFG to instytucja finansowa, która specjalizuje się w świadczeniu usług dla mikro- i małych przedsiębiorstw m.in. w zakresie faktoringu.

Badanie przeprowadził na zlecenie NFG Instytut Keralla Research w III kw. 2018 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie losowo-kwotowej wśród 500 aktywnych firm zatrudniających 1-9 (mikro), 10-49 (małe) i 50-249 osób (średnie) w proporcjach oddających strukturę krajowego rynku firm segmentu MŚP.