Z dniem 29 czerwca 2018 roku jedynymi akcjonariuszami spółki zostali WOHO Holdings Ltd., dysponujący większościowym pakietem oraz Dariusz Bąkowski, jeden z jej założycieli oraz dotychczasowy przewodniczący Rady Nadzorczej, a od tego dnia prezes zarządu WDX S.A. 

„Naszym zdaniem WDX S.A. to niezwykle ciekawa firma, działająca na bardzo perspektywicznym rynku szeroko pojętej logistyki. Zajmuje tam istotne miejsce dostarczając kompleksowe rozwiązania magazynowe. Ta wyraźna specjalizacja spółki, razem z widoczną na świecie tendencją dynamicznego rozwoju e-commerce, dają solidne podstawy jej dalszego, intensywnego rozwoju, w tym zdobywania kolejnych rynków.” – komentuje Milorad Anđelić, partner w Abris Capital Partners.

WDX S.A. oferuje rozwiązania z zakresu logistyki, obejmujące projektowanie i instalację zintegrowanych systemów składowania i transportu w magazynach.