Według Allianz GI, gospodarki Brazylii, Rosji, Indii i Chin znacząco wyróżniają się spośród wschodzących rynków ze względu na korzystne połączenie wysokiego i stałego wzrostu, ogromnej liczby ludności oraz rosnącej współpracy gospodarczej między niniejszymi państwami - czytamy w Pulsie Biznesu. Dzięki połączeniu tych kluczowych i wpływowych czynników, rynki BRIC są atrakcyjnym wyborem szczególnie dla długoterminowych inwestorów.

Nick Smith, dyrektor generalny Allianz GI Europe zauważa, że obecnie ma miejsce zmiana układu sił w światowej gospodarce. Coraz większego znaczenia nabierają kraje rozwijające się, w których centrum znajdują się kraje BRIC - informuje dziennik. Zmiana ta zaczęła następować dekadę temu i została przyśpieszona przez kryzys finansowy, który był kryzysem rynków rozwiniętych.