Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planuje przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej zachęcającej rolników do skorzystania z nowej aplikacji oraz przedstawiającej zalety składania wniosków przez internet. Kampania ta dotyczyć będzie także praktycznego przygotowania rolników, doradców jak również pracowników biur powiatowych do korzystania z aplikacji e-Wniosekplus poprzez prezentację w lutym 2018 r wersji demonstracyjnej.

Od 2018 r. wnioski o dopłaty bezpośrednie, jak i o wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich będą musiały być co do zasady składane elektronicznie, a w uzasadnionych przypadkach w wersji papierowej. Kierownik biura powiatowego ARiMR będzie zobowiązany do przeniesienia informacji z wniosku papierowego na wniosek elektroniczny. Resort rolnictwa przygotował projekt ustawy w tej sprawie, obecnie jest on w konsultacjach społecznych. Wdrażanie e-wniosku nakazała krajom członkowskim Komisja Europejska.

Według projektowanej ustawy w 2018 r. ma obowiązywać przepis przejściowy, zgodnie z którym zamiast wniosku o przyznanie płatności, rolnik będzie mógł złożyć oświadczenie, w którym potwierdzi brak zmian w porównaniu do wniosku z roku poprzedniego. A do 2020 r. rolnicy, którzy w roku poprzednim składali wniosek o przyznanie płatności, mają jeszcze otrzymywać częściowo wypełnione wnioski papierowe.

"Głównym atutem aplikacji będzie brak konieczności wypełniania części alfanumerycznej wniosku" - poinformowała ARiMR. Deklaracja beneficjenta będzie powstawała w oparciu o część graficzną, od której rozpoczynać się będzie wypełnianie wniosku w aplikacji poprzez wyrysowanie poszczególnych upraw - wyjaśniono.

Według ARiMR, nowa aplikacja ma zachęcić rolników do składania wniosków przez internet. Argumentem aby z niej skorzystać będzie m.in. to, że będzie możliwe złożenie wniosku bez konieczności modyfikowania danych, w przypadku, gdy powierzchnie deklarowane do płatności nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego roku (uproszczony tryb złożenia wniosku).

W trakcie wypełniania wniosku wyświetlane będą na bieżąco wskazówki w zakresie uzupełniania pól, dołączania wymaganych załączników, a także komunikaty o stwierdzonych brakach lub błędach we wniosku o przyznanie płatności. Ich poprawienie lub uzupełnienie przed zatwierdzeniem i wysłaniem wniosku do biura powiatowego ARiMR pozwoli na uniknięcie zmniejszeń dopłat z powodu stwierdzonych nieprawidłowości.

Ponadto kontrole wstępne w zakresie przekroczenia maksymalnego kwalifikowanego obszaru do płatności oraz tzw. kontrole krzyżowe umożliwia korygowanie danych w okresie składania wniosków bez ryzyka zmniejszenia dopłat i ewentualnych kar.

Prawidłowo wypełnione wnioski w aplikacji eWniosekplus nie będą wymagały dodatkowych wyjaśnień składanych przez rolników, co w konsekwencji przyspieszy obsługę wniosku oraz da szansę na wcześniejszą wypłatę płatności - podkreśliła Agencja.

Dodatkowo zaletą nowej aplikacji jest możliwość złożenia wniosku przy wykorzystaniu tabletu lub smartfonu.

Obok kampanii informacyjnej, Agencja zamierza umieścić na swojej stronie internetowej krótkie filmy instruktażowe dotyczące wypełniania wniosków - od założenia konta w aplikacji eWniosekplus po wysłanie kompletnego wniosku do ARiMR przez Internet.

Poza wymienionymi działaniami zachęcającymi beneficjentów do skorzystania z aplikacji eWniosekplus, w biurach powiatowych ARiMR będą czekać na rolników pracownicy, którzy udzielą technicznych porad, jak prawidłowo wypełnić i złożyć wniosek przez internet - zapewnia Agencja.

Dotychczas rolnicy bardzo ostrożnie podchodzili do przekazywania wniosków o dopłaty przez internet. W kampanii 2017 zostało złożonych 11 267 wniosków w formie elektronicznej, tj. zaledwie 0,84 proc. składanych wszystkich wniosków. Ale było to o 30 proc. więcej niż w kampanii 2016. Najczęściej rolnicy tłumaczyli, że chcą mieć osobisty kontakt z urzędnikiem przyjmującym wniosek. Kolejnym problemem była jakość internetu na terenach wiejskich.