Sprawa dotyczy rolników, którzy otrzymali zawiadomienia wskazujące nowy termin załatwienia sprawy w zakresie płatności bezpośrednich, płatności ONW, rolnośrodowiskowych i rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz ekologicznej za 2015 r.

Jak wyjaśnia rzecznik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agnieszka Szymańska, kierownicy biur powiatowych ARiMR wysłali do części rolników zawiadomienia o przedłużeniu postępowania dotyczącego przyznania płatności, aby wykonać obowiązek wynikający z przepisów regulujących zasady udzielania tych dopłat.

"Zawiadomienia wysyła się w przypadku, gdy decyzja o przyznaniu płatności nie została wydana do dnia 1 marca. W zawiadomieniach wyznacza się nowe terminy zakończenia spraw, które należy traktować jako maksymalne. W większości przypadków faktycznego wypłacenia środków należy spodziewać w znacznie szybszych terminach niż wskazane w zawiadomieniach. Agencja podejmuje wszelkie działania, aby jak najszybciej przekazać rolnikom należne środki finansowe" - tłumaczy rzeczniczka.

Identyczne zawiadomienia wysyłane były również w latach poprzednich. Na większą ich liczbę w tym roku wpłynęły "zaniedbania poprzedniego kierownictwa resortu i Agencji, skutkujące nieprzygotowaniem na czas nowego systemu informatycznego do obsługi wniosków" - czytamy w komunikacie.

Oczekuje się, że ostatnie elementy systemu informatycznego będą gotowe w połowie kwietnia br., co pozwoli wydać decyzje tym rolnikom, którzy do tego czasu ich jeszcze nie otrzymają. Wypłacanie ostatnich środków finansowych zakończy się w maju 2016 r. - informuje Agencja.

ARiMR przypomina, że zgodnie z unijnymi przepisami, wypłaty dopłat bezpośrednich i innych dopłat w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dokonuje się w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 czerwca 2016 r.

Od 1 grudnia ub.r. do 15 marca 2016 r. ARiMR wypłaciła w ramach dopłat bezpośrednich za 2015 rok 5 mld złotych. Pieniądze zostały przekazane ok. 950 tys. rolnikom. O dopłaty ubiega się łącznie 1 mln 350 tys. rolników.

Na dopłaty za 2015 r. przeznaczono ok. 14,5 mld złotych. Dotychczas Agencja wypłaciła łącznie 7,68 mld zł.

Trwa również wypłata dopłat ONW i płatności rolnośrodowiskowych. Agencja przekazała dotychczas ok. do 554 tys. rolników ponad 806 mln złotych w ramach ONW ( trudne warunki gospodarowania) i ponad 163 mln zł. dla ok. 25 tys. rolników w ramach płatności rolnośrodowiskowych.