Piątek był ostatnim dniem naboru. Ostateczna liczba rolników, którzy ubiegają się o ten rodzaj wsparcia, będzie znana, gdy do Agencji dotrą wnioski przesłane pocztą.

Pomoc w ramach "Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój", jest finansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w formie refundacji do 50 proc. kosztów na realizację inwestycji służących przetwarzaniu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż i ziemniaków.

W tym roku rozszerzono grono osób, które mogły skorzystać z takiego wsparcia.

Rolnicy, którzy zdecydowali się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa, złożyli 103 wnioski. Natomiast 96 wniosków wpłynęło od rolników chcą podjąć lub prowadzą działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego. Dla pierwszej grupy rolników limit wsparcia wynosi do 500 tys. zł, dla drugiej - do 100 tys. zł.