Pozostali wykonawcy zaproszeni do składania ofert to konsorcjum: Centrum Komputerowe ZETO (grupa Asseco), Zakład Elektronicznej Techniki w Olsztynie i Connectis oraz konsorcjum: IT Works i AlmavivA.

Do złożenia oferty zaproszone było też Hewlett-Packard Polska, ale spółka ta wycofała się z przetargu.

Prowadzony obecnie przetarg to kolejne podejście ARiMR do wybrania wykonawcy utrzymania, modyfikacji i ulepszania systemów aplikacyjnych OFSA, OFSA-PROW, OFSA-PROW-DD, RG-PROW. W grudniu 2011 r. ARiMR unieważniła przetarg na to zadanie, gdyż nie złożono w nim żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W tamtym postępowaniu Sygnity złożyło najtańszą ofertę, a najkorzystniejsza mogła się jednak okazać oferta Asseco Poland, gdyż łączna cena nie była jedynym kryterium oceny.

Sygnity zaproponowało wówczas cenę rocznego utrzymania na poziomie 12,52 mln zł, cenę jednego punktu funkcyjnego na 1.227,54 zł i cztery miesiące gwarancji (łącznie 42,48 mln zł brutto). Asseco Poland zaproponowało cenę rocznego utrzymania na 17,06 mln zł, cenę jednego punktu funkcyjnego na 0,01 zł i cztery miesiące gwarancji (łącznie 51,17 mln zł brutto).

Zwycięzca przetargu będzie utrzymywał systemy ARiMR przez 36 miesięcy.

Obecnie usługi utrzymania, modyfikacji i ulepszanie systemów aplikacyjnych OFSA, OFSA-PROW, OFSA-PROW-DD, RG-PROW, na mocy wcześniej podpisanych umów świadczy Asseco Poland.