Wyniki badań zaprezentowano podczas poniedziałkowej konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie Business Centre Club (BCC). Spotkanie odbyło się w ramach Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji, przy której powstała grupa robocza ds. migracji dla sektora biznesu.

Podczas konferencji zaprezentowano wyniki dwóch badań ankietowych przeprowadzonych w sierpniu przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji (IOM) we współpracy m.in. z BCC.

Pierwsza z nich dotyczy poczucia bezpieczeństwa wśród migrantów pracujących w Polsce. Wzięło w niej udział 592 respondentów z ponad 59 krajów. Z badań wynika, że 75 proc. cudzoziemców czuje się w Polsce bezpiecznie i nie spotkało się z agresywnymi lub wrogimi zachowaniami. Z kolei 26 proc. badanych było ofiarą wrogich i agresywnych zachowań ze względu na swoje pochodzenie.

Wśród wrogich zachowań ankietowani wymienili m.in. przezwiska, groźby, wyśmiewanie, które najczęściej spotykały się z brakiem reakcji ze strony otoczenia. Aby zapobiec takim sytuacjom, badani najczęściej unikają grup i miejsc niebezpiecznych oraz unikają mówienia w języku ojczystym.

Drugie badanie ankietowe dotyczyło trudności w zatrudnianiu migrantów, z jakimi borykają się przedsiębiorcy. Ankieta została przeprowadzona wśród 124 firm z różnych branż w Polsce.

Wynika z niej, że 93 proc. pracodawców jest zainteresowanych zatrudnianiem cudzoziemców na okres powyżej 9 miesięcy. 83 proc. zatrudnia obcokrajowców z powodu braku fachowców. 83 proc. badanych uskarża się na problemy proceduralne z zatrudnianiem cudzoziemców, z powodu tych procedur 77 proc. firm nie zatrudniło cudzoziemców na czas, a 29 proc. deklaruje utratę zleceń i kontraktów z tego powodu. Według pracodawców wyzwaniem wciąż jest także nieznajomość języka polskiego wśród cudzoziemców oraz brak systemowych działań wspierających integrację.

Na podstawie ankiet eksperci IOM i BCC przygotowali zalecenia dotyczące zatrudniania cudzoziemców i zarządzania migracjami w Polsce.

Główne postulaty dotyczą przede wszystkim skrócenia czasu oczekiwania na uzyskanie zezwolenia na pobyt i pracę. "Chodzi o wydawanie tych zezwoleń w terminie, a także odstąpienie od konieczności uzyskiwania nowego zezwolenia na pobyt i pracę przy zmianie pracodawcy czy stanowiska" - powiedziała w rozmowie z PAP dyrektor Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji w Warszawie Anna Rostocka.

Postulaty dotyczą także ujednolicenia procedur stosowanych w urzędach. "Zgodnie z tym, co mówią pracodawcy, w zależności od urzędu różnice dotyczą procedur związanych z wymaganymi dokumentami czy też kwestii dotyczących ich weryfikacji" - wyjaśniła Rostocka.

Postulatem jest także wprowadzenie wniosków elektronicznych, czyli możliwości ubiegania się o uzyskanie zezwoleń i decyzji online. "To jest o tyle istotne, że ankiety przeprowadzone wśród w firm w Polsce wskazywały, że ponad 80 proc. firm także widziały tego typu ułatwienie jako duży krok do przodu" - podkreśliła.

"Postulatem jest to, żebyśmy mogli składać wnioski online i mogli jedynie np. okazywać dokumenty przy odbiorze. W tej chwili trzeba iść od urzędu" - dodała Rostocka.

Zaznaczyła, że część zaleceń ma także charakter "wybiegający poza same procedury związane z uzyskiwaniem zezwoleń na pobyt i pracę". "Wskazuje się na potrzeby związane z integracją, stworzenie systemowych działań ułatwiających integrację z dwóch stron, w tym także podjęcie działań dotyczących nauki języka polskiego" - podkreśliła.