Oczekiwania płacowe Ukraińców utrzymują się na wysokim poziomie. Ponad połowa ankietowanych (56 procent) liczy na wynagrodzenie od 3 do 5 tysięcy złotych. Blisko 1/5 oczekuje wyższego wynagrodzenia, przekraczającego 5 tysięcy złotych netto. Natomiast 23 procent badanych zaakceptowałoby wynagrodzenie niższe niż 3 tysiące złotych na rękę.

To najnowsze wyniki badań Upper Job, agencji zajmującej się pozyskiwaniem pracowników ze Wschodu dla polskich firm (przy próbie 754 osób).

Więcej na businessinsider.com.pl