"W II kwartale 2013 r. wartość Barometru KPF-IRG spadła z 66,7 do 65,7 punktu powracając do poziomu obserwowanego dokładnie sześć miesięcy temu. Obecny spadek wystąpił jednak po trzech kwartałach z rzędu, w których wskazania Barometru poprawiały się" - napisano w opublikowanym w czwartek raporcie.

"Wzrost Barometru obserwowany w poprzednich trzech edycjach badania znalazł po części odbicie w danych dotyczących kredytu na cele konsumpcyjne w Polsce, który to rynek od ponad dwóch lat kurczy się. W ostatnim kwartale tempo spowolnienia jednak spadło z 5,4 proc. do 3,5 proc. w skali roku" - dodano.

"Uwzględniając wskazania Barometru, a także biorąc pod uwagę również czynniki podażowe korzystnie wpływające na rynek kredytów, można przypuszczać, że w kolejnych miesiącach może dojść do nieznacznego odbicia na tym rynku. Wydaje się jednak, że wychodzenie rynku kredytów dla gospodarstw domowych ze stagnacji będzie silnie uzależnione od polityki instytucji finansowych w obszarze stóp procentowych i dostępności kredytu dla klientów finalnych" - napisano.

Barometr rynku Consumer Finance pokazuje nastawienie gospodarstw domowych do zaciągania pożyczek, jednak, jak zaznaczają jego autorzy, wpływ na rynek będzie wywierać również strona podaży.

"Po stronie sektora finansowego spodziewane jest złagodzenie polityki w najbliższych miesiącach związane ze zmniejszeniem restrykcyjności rekomendacji T, która w ostatnich dwóch latach silnie ograniczała rynek, a także wynikające ze spadku stóp procentowych ustalanych przez RPP" - napisano w raporcie.

"Ostatecznie zatem, jeżeli instytucje finansowe w reakcji na obniżkę stóp procentowych o 1,5 pp. w skali ostatnich sześciu miesięcy, a także mniejsze rygory regulacyjne zdecydują się na obniżki stóp oprocentowania kredytów konsumpcyjnych, stagnacja na tym rynku może zostać przełamana - pomimo negatywnego nastawienia gospodarstw domowych. Jeżeli jednak nie podejmą kroków mających na celu zwiększenie dostępności kredytu, prawie na pewno rynek będzie się dalej kurczył" - dodano.

Z raportu wynika, że obecny spadek wartości Barometru jest w głównej mierze uwarunkowany bardzo słabymi odczytami dotyczącymi prognozy zakupu dóbr trwałych.

51,7 PROC. GOSPODARSTW DOMOWYCH BEZPROBLEMOWO OBSŁUGUJE SWOJE ZOBOWIĄZANIA