Bayer podpisał umowę na sprzedaż dalszych firm zajmujących się uprawami roślin na rzecz BASF za 1,7 miliarda euro. Firmy, które mają zostać sprzedane, osiągnęły w 2017 r. łączną sprzedaż w wysokości 745 milionów euro.

- W ten sposób wdrażamy odpowiednie zobowiązania skierowane do Komisji Europejskiej i innych organów regulacyjnych, aby umożliwić pomyślne zamknięcie transakcji Monsanto- wyjaśnił Werner Baumann, Prezes Zarządu Bayer AG.

-W BASF cieszymy się, że dla tych firm znaleźliśmy silnego nabywcę, który będzie nadal zaspokajać potrzeby plantatorów i oferować naszym pracownikom długoterminowe perspektywy- dodaje.

Przedsiębiorstwa, które zostaną zbywane, obejmują w szczególności globalny sektor nasion warzyw, niektóre produkty do zaprawiania nasion, platformę badawczą dla mieszańców pszenicy i niektórych herbicydów na bazie glifosatu w Europie, które są głównie wykorzystywane w zastosowaniach przemysłowych. Ponadto zostaną również przekazane trzy projekty badawcze w zakresie całkowitej zawartości herbicydów i cyfrowej gospodarki rolnej Bayera. W zamian firma Bayer otrzyma licencję zwrotną dla niektórych aplikacji do cyfrowego rolnictwa.

Transakcja obejmuje przeniesienie około 2500 pracowników, w tym około 150 w Niemczech. W ramach umowy BASF zobowiązał się do utrzymywania wszystkich stałych pozycji na podobnych warunkach przez co najmniej trzy lata po zamknięciu transakcji.

- Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym pracownikom, którzy od lat odgrywają kluczową rolę w sukcesie tych firm. Dzięki temu silnemu zespołowi jestem pewien, że BASF będzie w stanie osiągnąć dalsze innowacje i wzrost w tych przedsiębiorstwach - powiedział Baumann.

Bayer kontynuuje staranną współpracę z odpowiednimi władzami w celu zamknięcia planowanego nabycia Monsanto w drugim kwartale 2018 r. .

Bayer będzie nadal posiadać, obsługiwać i utrzymywać te firmy do momentu zakończenia tego zbycia. Po zamknięciu proponowanego przejęcia Monsanto, Bayer pozostanie aktywny w tych samych obszarach w wyniku programów, produktów i ofert, które nabywa od Monsanto.

Podstawowa cena zakupu w wysokości 1,7 miliarda euro przed opodatkowaniem będzie podlegać zwyczajowym korektom w momencie zamknięcia.