Aktywa podlegające planowanemu przejęciu obejmują globalną działalność Bayer w zakresie nieselektywnych herbicydów na bazie glufosynatu amonowego, skomercjalizowanych pod markami Liberty®, Basta® i Finale®, a także sektor nasienny zajmujący się kluczowymi uprawami na wybranych rynkach – są to: odmiany rzepaku w Ameryce Północnej pod marką InVigor®, wykorzystującą technologię modyfikacji LibertyLink®, rzepak oleisty głównie na rynkach europejskich, bawełna w Ameryce Północnej i Południowej oraz w Europie, a także soja w Ameryce Północnej i Południowej. Transakcja obejmuje również badania firmy Bayer nad możliwościami modyfikacji i uprawy wspomnianych roślin uprawnych, jak również technologię i znak towarowy LibertyLink®. 

Sprzedaż za cały rok 2016 odnotowana przez jednostki, które planuje się przejąć od firmy Bayer, sięgnęła około 1,3 miliarda euro, zaś ich EBITDA – około 385 milionów euro. Transakcja jest uzależniona od zamknięcia transakcji przejęcia Monsanto przez Bayer i uzyskania zgody właściwych organów. Przewiduje się jej finalizację w pierwszym kwartale 2018 r. 

„Poprzez tę inwestycję korzystamy z możliwości pozyskania bardzo atrakcyjnych aktywów w zakresie kluczowych upraw i rynków. Stanowić ona będzie strategiczne uzupełnienie dobrze ugruntowanej i odnoszącej sukcesy działalności BASF w zakresie ochrony roślin, jak również naszej działalności w dziedzinie biotechnologii” – powiedział dr Kurt Bock, Prezes Zarządu Spółki BASF SE. – „Przejęcie to jeszcze bardziej zwiększy liczbę naszych rozwiązań rolniczych, która jest głównym filarem oferty BASF”.

Przejęcie to stanowi uzupełnienie działalności BASF w zakresie ochrony roślin, wzmacnia portfel oferowanych przez firmę herbicydów oraz umożliwia wprowadzenie własnych aktywów na kluczowe rynki rolne. „Opierając się na nowych, kompetentnych członkach zespołu oraz rozbudowanym portfelu produktów, oferujemy rolnikom szeroki wybór rozwiązań, zaspokajających ich potrzeby w odniesieniu do wysokiej jakości nasion, chemicznej i biologicznej ochrony upraw” – wyjaśniła Saori Dubourg, Członek Zarządu Spółki BASF SE, odpowiedzialna za segment rozwiązań dla rolnictwa. „Ponadto transakcja ta stworzy nowe możliwości dla naszego przyszłego rozwoju i wzmocni globalny potencjał innowacyjny firmy”.

Z firmy Bayer do BASF przejdzie ponad 1800 pracowników działów handlowych, badawczo-rozwojowych, uprawy i produkcji. Osoby te pracują głównie w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Brazylii, Kanadzie i Belgii. Ponadto BASF przejmie zakłady produkcji i formulacji związanych z glufosynatem amonowym w Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, zakłady nasiennicze w Ameryce Północnej i Południowej oraz Europie, a także jednostki badań nad modyfikowaniem w Stanach Zjednoczonych i Europie.

„Cieszymy się, mogąc powitać nowych pracowników w BASF. To doświadczeni, zaangażowani i zmotywowani profesjonaliści, którzy wzbogacą nasz zespół fachową wiedzą w zakresie ochrony roślin, nasion i modyfikacji. Wspólnie ukształtujemy długofalowy sukces BASF, zaspokajając potrzeby rolników na całym świecie” – powiedział Markus Heldt, Prezes Działu Crop Protection firmy BASF.