"Energia młodych musi być dobrze wykorzystana przez tych, którzy poszukują dziś dobrych pracowników. Chcemy zatrzymać najlepszych w Polsce, najlepszych na Węgrzech, Słowacji i w Czechach. To zadanie każdego z nas, by tworzyć dogodne warunki dla funkcjonowania młodych ludzi" - mówił na konferencji prasowej minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. "Uzgodniliśmy, że warto przygotować wspólny projekt pilotażowy najlepszych rozwiązań dla młodych ludzi" - dodał.

W programie mają być wykorzystane najlepsze rozwiązania stosowne już obecnie w poszczególnych krajach w ramach aktywizacji zawodowej ludzi do 30. roku życia. Jak mówił Kosiniak-Kamysz, na razie nie wiadomo, czy będzie to program dotyczący staży, czy wspierania wewnątrzkrajowej migracji. Projekt miałby być gotowy podczas prezydencji Węgier w Grupie Wyszehradzkiej, która rozpocznie się w lipcu br.

"Mamy podobne problemy w obszarze zatrudnienia, dlatego rozwiązania i drogi do tych rozwiązań powinny być wspólne" - mówił minister stanu ds. polityki zatrudnienia w Ministerstwie Gospodarki Narodowej Węgier Sandor Czomba.

Także minister pracy i spraw społecznych Czech Ludmila Muellerova wskazała, że młodzi ludzie bez pracy to jeden z najistotniejszych problemów. "Jestem bardzo zadowolona, że podczas obrad koledzy przekazali mi informacje o szeregu dobrych praktyk" - dodała.

Ministrowie podali dane, z których wynika, że w Polsce bez pracy pozostaje ok. 28 proc. osób do 25. roku życia (wliczając w to studiujących), w Czechach pracy nie ma ok. 16 proc. młodych ludzi, na Węgrzech 28,5 proc., a na Słowacji ok. 30 proc. (w grupie do 29. roku życia).

"Do tej grupy kierujemy nasze programy aktywizujące. Środki, które nie zostały wykorzystane w innych programach unijnych skierowaliśmy na zatrudnienie ludzi młodych i chcemy stworzyć dla nich 14 tys. miejsc pracy. Od listopada udało się utworzyć już 8 tys." - mówił minister pracy, spraw społecznych i rodziny Słowacji Jan Richter.

Na Węgrzech wsparcie od państwa otrzymują firmy, które zatrudniają młodych. "Przeprowadziliśmy reformę szkolnictwa średniego i wyższego, aby lepiej dostosować system edukacji do struktury gospodarki. Mamy też program wsparcia dla ludzi rozpoczynających karierę i otwierających własne firmy" - mówił Czomba.

Spotkanie ministrów zatrudnienia Państw Grupy Wyszehradzkiej w Krakowie było pierwszym na takim szczeblu od 2006 r. Uzgodniono, że kolejne będą odbywały się częściej.