Czesi doceniają znaczenie wojny na Ukrainie

W ocenie komisarza czeska prezydencja będzie bardzo efektywna. Podkreślił on, że Czesi bardzo mocno stawiają sprawę Ukrainy, pomoc dla niej i odbudowę po wojnie.

Myślę, że prezydencja czeska będzie wysyłać bardzo mocne sygnały, tym bardziej, że wkładają (Czechy) bardzo duży wysiłek w pomoc dla uchodźców. Obok Polski są krajem, który w największym zakresie pomaga uchodźcom

- oświadczył Wojciechowski.