- Potrzebne jest zaangażowanie wielu podmiotów, w tym także ze sfery publicznej, które odpowiadają za dystrybucję funduszy unijnych. Wymaga to nowatorskiego podejścia. BGK ma kilka ciekawych pomysłów, jak pomóc przedsiębiorcom. Jednym z nich jest powołanie funduszu dla firm działających w tzw. sferze innowacji - dodał prezes Kacprzyk.

Dariusz Kacprzyk, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, będzie gościem VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Zabierze głos podczas sesji „Finansowanie gospodarki" 21 kwietnia 2015 r. Dowiedz się więcej o wydarzeniu!