Białoruś eksportuje głównie surowce – potaż, wyroby naftowe, drewno i metale, których ceny od początku pandemii znacznie wzrosły. Według dostępnych na razie danych za trzy kwartały 2021 roku Bloomberg ocenia wzrost importu z Białorusi do na 58 proc., a białoruska agencja Biełstat na 96,1 proc.

Cytowana przez RWE Kateryna Bornukova, pracownik naukowy w Białoruskim Centrum Badań Ekonomicznych i Pomocy, stwierdziła, że sankcje nałożone na potaż ograniczają się do zaledwie około 20 procent białoruskiego eksportu potażu, a wiele krajów UE, takich jak Belgia, chce nawet zniesienia tych sankcji.

Więcej w wnp.pl