Białoruś zakazuje importu żywności z Polski

1 stycznia 2022 r. Białoruś wprowadza zakaz importu szeregu produktów rolno spożywczych z wybranych państw, w tym Polski. 

Zakaz, który ma obowiązywać przez 6 miesięcy, obejmie m.in. następujące towary:

mięso wołowe,
mięso wieprzowe,
mięso i produkty drobiowe,
podroby, tłuszcze, kiełbasy,
mięso solone, suszone i wędzone,
mączka mięsna,
mleko i produkcja mleczarska,
warzywa, owoce, orzechy,
wyroby cukiernicze, sól.

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z zakazu importu wyłączone zostały produkty, które zostaną wwiezione przed rozpoczęciem jego obowiązywania, towary do użytku indywidualnego, żywność dla dzieci i szereg innych pozycji „krytycznego importu”.

Przewidziana jest także procedura uzyskiwania kwot na towary objęte embargiem, jeśli będą one potrzebne na rynku białoruskim. Jednocześnie strona białoruska zastrzega sobie prawo do rozszerzenia listy towarów, których dotyczy zakaz importu.

Białoruś wprowadza embargo na żywność z UE, USA i innych krajów

Zakaz importu będzie dotyczyć towarów pochodzących z państw członkowskich UE, a także USA, Kanady, Norwegii, Albanii, Islandii, Macedonii Północnej, Wielkiej Brytanii, Czarnogóry i Szwajcarii.

Wykaz wszystkich produktów objętych zakazem znajduje się w załączniku 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów Republiki Białorusi z 6 grudnia 2021 r. nr 700 ws. zastosowania specjalnych środków wobec poszczególnych rodzajów towarów.

Białoruś wprowadza embargo na żywność z Zachodu

7 grudnia biuro prasowe rządu Białorusi poinformowało, że decyzją rządu od 1 stycznia 2022 r. wprowadzone zostaje embargo na szeroką gamę produktów żywnościowych "pochodzących z krajów, które prowadzą dyskryminacyjną politykę i realizują nieprzyjazne działania wobec naszego kraju".

Mińsk uzasadnia, że jest to odpowiedź na "próby nielegalnej presji sankcyjnej ze strony kolektywnego Zachodu". Jak zaznaczono, z embarga wyłączone zostały produkty do użytku indywidualnego, żywność dla dzieci i szereg innych pozycji "krytycznego importu". Wyjaśniono, że ma to na celu ograniczenie negatywnego wpływu embarga na białoruskich obywateli.

Białoruś zwiększy import z krajów przyjaznych

Rząd zapowiedział również, że będzie podejmować działania na rzecz zwiększenia własnej produkcji oraz importu z krajów "przyjaznych".

"W przypadku dalszych działań destrukcyjnych Białoruś zastrzega sobie prawo do rozszerzenia listy zakazanych towarów" - podano.