Wstępnie spodziewano się wzrostu o 1,5 proc.

W VII ceny konsumpcyjne wzrosły o 1,3 proc. rdr.

CPI bazowy rdr wzrósł w VIII o 1,2 proc., po wzroście w VII o 1,2 proc., i wobec wstępnych szacunków w VIII +1,2 proc.