Wyższe ceny skupu żyta

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych wzrosły w styczniu 2022 r. o 28,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ub.r., a wobec poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,4 proc. - poinformował we wtorek GUS. Najbardziej w ciągu roku zdrożały ziemniaki i żyto.

W styczniu 2022 r. wyższe niż przed miesiącem były ceny skupu żyta, żywca wołowego i drobiu. Natomiast w porównaniu z grudniem ub.r. wzrosły ceny skupu wszystkich produktów oraz ceny na targowiskach większości produktów rolnych. Jedynie tańsza na targowiskach była pszenica, pszenżyto, kukurydza, żywiec wieprzowy oraz mleko.

W styczniu 2022 r. ceny pszenicy w skupie (127,94 zł za dt) spadły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 2,5 proc., ale były wyższe niż przed rokiem (o 45,6 proc.). Na targowiskach za dt pszenicy płacono 134,98 zł, tj. o 6,4 proc. więcej niż w grudniu 2021 r.

Cena żyta w skupie (110,49 zł/dt) była nieznacznie wyższa w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 0,1 proc.), a także wobec stycznia 2021 r. - o 66 proc. W obrocie targowiskowym cena żyta (102,21 zł za dt) wzrosła o 5,7 proc. w stosunku do grudnia 2021 r.

Wzrosła cena ziemniaków

W styczniu 2022 r. cena ziemniaków w skupie (75,54 zł za dt) wzrosła w skali miesiąca o 114,8 proc. oraz o 72,7 proc. w ciągu roku. Na targowiskach za 1 dt ziemniaków płacono 145,82 zł, tj. o 2,8 proc. więcej niż w grudniu 2021 r.

Cena skupu żywca wołowego (9,59 zł za kg) wzrosła zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego, jak i w porównaniu ze styczniem 2021 r. - odpowiednio o 2,3 proc. i o 47,4 proc. Na targowiskach za żywiec wołowy płacono 6,81 zł za kg, czyli o 11,7 proc. mniej niż przed miesiącem.

W styczniu 2022 r. cena żywca wieprzowego w skupie wyniosła 4,54 zł za kg i była niższa w porównaniu z poprzednim miesiącem o 1,5 proc., ale wyższa w skali roku - o 14,5 proc. Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 6,57 zł - o 1,7 proc. więcej niż w grudniu 2021 r.

Cena skupu drobiu rzeźnego (4,76 zł za kg) wzrosła zarówno w stosunku do grudnia 2021 r. (o 4,2 proc.), jak i w porównaniu ze styczniem 2021 r. (o 36,4 proc.). Za 1 hl (100 l) mleka płacono w skupie 182,96 zł, tj. o 0,6 proc. mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 22,5 proc. więcej niż przed rokiem.